специални игли

офталмологични игли

игли с предпазител

игли с плосък връх

стандартни хиподермични игли