СПРИНЦОВКИ – CHIRANA

2-съставни спринцовки

3-съставни спринцовки:

Инсулинови и туберкулинови спринцовки

ИГЛИ – CHIRANA

MEDOJECT – стандартни хиподермични игли

ВЕНЕПУНКЦИЯ

Абокати/канюли CHIRAFLEX IV / CHIRAFLEX IV SAFETY

Периферен венозен катетър – бътърфлай CHIRAFLEX
Стилети CHIRAFLEX

СИСТЕМИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТЕЧНОСТИ

Инфузионни системи CHIRAPLUS G/трансфузионни системи CHIRAHEM

 • Системи без игла, с пластмасов спайк
 • Системи с метална игла и метален спайк
 • Системи с метална игла и пластмасов спайк


Удължител за перфузия CHIRALINE – 450/1800

Трипътно кранче CHIRAWAY

Спайкове, инжекционни портове, стопери CHIRAPLUS

ПРОДУКТИ ЗА ПРЕГЛЕДИ


Ръкавици CHIRASKIN

 • латекс с пудра
 • латекс с пудра премиум
 • латекс без пудра
 • нитрил
 • винил

Маски – с ластик/ с връзки

Шапка тип Боне – 21” и 24”

Калцуни
Покривала за легла

ДРУГИ

 • Сонди – различни видове и размери
 • Катетри – различни видове и размери
 • Памперси и постелки – различни видове и размери
 • Чарафи – стерилни и нестерилни,различни размери
 • Марлени бинтове и марлени компреси
 • Хипоалергични ленти и превръзки
 • Превързочни материали – различни видове
 • Контейнери за проби
 • Лабораторни консумативи
 • Иригатори, подлоги
 • Регистриращи хартии
 • Индикатори и консумативи за стерилизация
 • Редица други медицински консумативи