PMT Medical, Полша

СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР EUsure Plus

АПАРАТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ SOHO

Механични

Автоматични

Полуавтоматични

СТЕТОСКОПИ

ТЕРМОМЕТРИ – СТАНДАРТНИ И ДЕТСКИ

ТУРНИКЕТ SOHO

АПАРАТ ЗА ОБДИШВАНЕ/АМБУ – СИЛИКОН/ПВЦ

НАЗАЛЕН ИРИГАТОР NASALJET

РЕСПИРАТОР RESPIRA

МЕДИЦИНСКИ ЧАНТИ

ИНХАЛАТОРИ