„Биофармация – ГС” ООД е компания с над 20 годишен опит в търговията на лекарствени стоки и медицински изделия на територията на цяла България.
През дългите години активна пазарна дейност компанията успя да осъществи успешни и устойчиви партьорства с търговци и произвотидели в страната и чужбина, като през годините нейни клиенти са били множество аптечни и болнични заведения на територията на цялата страна, въпреки че традиционно компанията е специализирана в обслужване на нуждите на Югозападния регион на България.
Стремежът към коректност в работата и удовлетвореност на клиентите винаги са били гаранцията за качество, висок професионализъм и надеждно партьорство с „Биофармация-ГС“.
Компанията e основана през 1991г. в град Благоевград от магистър-фармацевт Гроздан Стаменов, който успява да наложи името й в цяла България като синоним на компетентност и лоялност, както и да започне и развие успешна партньорска дейност с производители на медицински консумативи и медицинска апаратура от Европа, като въвежда и затвърждава на българския пазар новите за страната продукти на CHIRANA T.INJECTA – Словакия, PMT LTD – Полша, ACTIVA HEALTHCARE – Великобритания. По този начин компанията успява да осигури по-добър достъп до висококачествени европейски медицински стоки на българския болничен пазар.
През 2013г. компанията поема дъщерята на магистър-фармацевт Гроздан Стаменов, магистър-фармацевт Галина Стаменова, която насочва фокуса на работа на фирмата към търговията с медицински консумативи и медицинска техника, в стремежа си да затвърди извоюваните на болничния пазар позиции, както и добрите взаимоотношения на „Биофармация-ГС“ с чуждестранните й партньори.
Усилията на новото ръководство са изцяло ориентирани към повишаване гъвкавостта в обслужването за постигане на максимална удовлетвореност и обезпеченост на клиентите в условията на един динамично променящ се болничен пазар.